Oferujemy:
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • prowadzenie ewidencji srodków trwałych oraz WNIP
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Usługa wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej
 • kontrola należności i zobowiązań
 • wykonywanie sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS
 • pomagamy w przygotowaniu biznes planu
 • wspomagamy przygotowanie wniosków o dotacje unijne
 • wypełniamy druki w celu udzielenia kredytów i gwarancji bankowych
 • opracowujemy plan kont dostosowany do potrzeb klienta
 • prowadzimy kontrolę rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • w imieniu klientów wystawiamy faktury vat sprzedaży
 • prowadzimy sprawozdawczość statystyczną do GUS
 • sporządzamy zeznania roczne
 • na potrzeby klienta przeprowadzamy inwentaryzację
 • inwentaryzacja
Obsługa prawna:
  1. Kompleksowa obsługa firm
 • tworzenie i obsługa prawna spółek prawa handlowego
 • tworzenie i opiniowanie umów
 • egzekucja należności
 • przygotowanie i sprawdzanie pod względem formalno – prawnym ofert składanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • tworzenie wewnętrznych aktów prawych ( regulaminy pracy, układy zbiorowe )
  2. Porady prawne
  3. Sprawy pracownicze
  4. Spadki
  5. Odszkodowania
  6. Pisma urzędowe i reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
  7. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
  i Krajową Izbą Odwoławczą ( zamówienia publiczne )
 • Biuro Rachunkowe
 • HANNA GRZEŚKOWIAK "EKONOMIK"

 • 61-541 Poznań
 • ul. Przemysłowa 46A/6U

 • E-mail: biuro@ekonomiksc.pl
 • tel: 61/833-83-43
 • tel: 61/221-83-38
 • GSM 602-330-036