Porady

1. Jak założyć firmę

Pierwszym krokiem jest udanie się do Urzędu Miasta bądź Gminy celem wypełnienia wniosku EDG-1 (wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Wypełniony poprawnie dokument jest także wnioskiem o nadanie numeru Statystycznego Regon, pierwszym zgłoszeniem Firmy w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych...

czytaj więcej

2. PIT przez internet

Wysyłanie deklaracji przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. W formie elektronicznej bez użycia podpisu weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu możesz składać następujące zeznania podatkowe: PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39, PIT16 oraz PIT16A...

czytaj więcej

3. Odliczenia od podatku 2011

Odliczenia od dochodu: ulga rehabilitacyjna, darowizny, ulga internetowa, ulga na nabycie nowych technologii, ulga odsetkowa, ulga rodzinna, dla uzyskujących dochody na granicą, w ramach praw nabytych, na rzecz organizacj pożytku publicznego ...

czytaj więcej

4. Jak założyc działalność gospodarczą

Załóżmy, że wiesz dokładnie co chcesz robić. Przemyślałeś swoje cele, wiesz jak je zrealizować, sporządziłeś biznes plan. Pozostaje zatem już tylko założyć własną działalność gospodarczą...

czytaj więcej

5. Rozliczenie pit przez internet

Wysyłanie deklaracji przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. W formie elektronicznej bez użycia podpisu weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu możesz składać następujące zeznania podatkowe: PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39, PIT16 oraz PIT16A...

czytaj więcej

6. Rejestracja działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem jest udanie się do Urzędu Miasta bądź Gminy celem wypełnienia wniosku EDG-1 (wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Wypełniony poprawnie dokument jest także wnioskiem o nadanie numeru Statystycznego Regon, pierwszym zgłoszeniem Firmy w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych...

czytaj więcej

7. Rozliczenie podatku

Podatnik, który stwierdził, że w jego deklaracji podatkowej znajdują się błędy obliczeniowe, literowe lub brakuje danych wymaganych strukturą formularza, ma prawo do złożenia korekty. Korekta zeznania podatkowego dokonywana jest poprzez złożenie takiej samej deklaracji poprawnie wypełnionej  i odznaczenie odpowiedniego pola wskazującego, że  stanowi  ona  korektę...

czytaj więcej

8. Jak rozliczyć PIT-37

Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody: wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej; w szczególności ze stosunku pracy, z emerytur i rent krajowych, ze stypendiów, z działalności wykonywanej osobiście np.umowa zlecenie, ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (bezrobocie), z praw autorskich i innych praw majątkowych...

czytaj więcej

9. Jak wypełnić PIT-37

PIT37 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali przychody: wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej; w szczególności ze stosunku pracy, z emerytur i rent krajowych, ze stypendiów, z działalności wykonywanej osobiście np.umowa zlecenie, ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (bezrobocie), z praw autorskich i innych praw majątkowych...

czytaj więcej

10. Jak wypełnić PIT-11

Formularz PIT-11 przeznaczony jest dla płatników (wypłacających różne wynagrodzenia). PIT-11 służy poinformowaniu podatnika (zatrudnionego) oraz jego urzędu skarbowego o osiągniętym przez podatnika w ciągu roku dochodzie, pobranych zaliczkach i odliczeniach ZUS...

czytaj więcej

  • Biuro Rachunkowe
  • EKONOMIK S.C.

  • 61-541 Poznań
  • ul. Przemysłowa 46A/6U

  • E-mail: biuro@ekonomiksc.pl
  • tel: 61/833-83-43
  • tel: 61/221-83-38
  • GSM 602-330-036