2. PIT przez internet

Wysyłanie deklaracji przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. W formie elektronicznej bez użycia podpisu weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu możesz składać następujące zeznania podatkowe: PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39, PIT16 oraz PIT16A.

Do wysyłania powyższych deklaracji podatkowych musisz posiadać dostęp do Internetu oraz przygotować takie dane jak : NIP, imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, oraz kwota przychodu uzyskana w poprzednim roku podatkowym. Podanie tejże kwoty zabezpiecza autentyczność składanej deklaracji.

Dalej wystarczy 5 kroków:

1) wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zakładki DO POBRANIA aplikację deskoptową e-Deklaracje lub pobierz właściwy formularz z zakładki Formularze,

2) wypełnij formularz,

3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni (rozliczając dochody za 2010 rok należy podać przychód z roku 2009),

4) wyślij dokument,

5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia PIT w Urzędzie Skarbowym.

W przypadku pojawienia się kłopotów z wypełnieniem można skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku” zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

  • Biuro Rachunkowe
  • EKONOMIK S.C.

  • 61-541 Poznań
  • ul. Przemysłowa 46A/6U

  • E-mail: biuro@ekonomiksc.pl
  • tel: 61/833-83-43
  • tel: 61/221-83-38
  • GSM 602-330-036